AT娱乐

合肥市城市AT娱乐局关于公布政府权力清单和责任清单的通告

来源: 发布时间:2018年04月27日 11:50

   

  合肥市城市AT娱乐局政府权力清单和责任清单(权力运行流程图、廉政风险点情况表)业经市政府权力清单和责任清单工作领导小组审核并报市政府审定,现予以公布,欢迎社会各界监督。 

  附件:1.市城市AT娱乐局政府权力清单和责任清单。C:\fakepath\2018市城市AT娱乐局政府权力清单和责任清单.xls 

    2.市城市AT娱乐局政府权力运行流程图。  C:\fakepath\2018市城市AT娱乐局政府权力运行流程图.doc 

    3.市城市AT娱乐局政府权力事项廉政风险点情况表。  C:\fakepath\2018市城市AT娱乐局政府权力事项廉政风险点情况表.xls 

                               合肥市城市AT娱乐局 

                               2018年4月27日 

分享到: 0